Условия за ползване

Общи условия


Уеб сайтът www.friendsfashion.bg се управлява от:

ФРЕНДС ФЕШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

ЕИК: 205341025

адрес на управление: България, гр. Петрич, ул. Гоце Делчев 12

адрес за изпращане и получаване на пратки: България, гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски 92

телефон за връзка: 0877 494979


Декларация за Поверителност

ФРЕНДС ФЕШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД е изградил своята политика на дейност като се базира на уважение към Вашата поверителност по отношение на всички данни, които изискваме от Вас в нашия уеб сайт www.friendsfashion.bg и в други наши сайтове или други, с които оперираме.

За да Ви предоставим нашата услуга, изискваме от Вас лична информация и то само, когато действително се нуждаем от нея. Изискваме я по съвсем законен и коректен начин, като предварително сме Ви уведомили и сме получили Вашето съгласие за събиране на личните Ви данни. Разбира се, ние сме Ви информирали защо изискваме и събираме личните Ви данни и как ще ги използваме.

В ФРЕНДС ФЕШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД запазваме получената от Вас лична информация за толкова време, което е необходимо да Ви предоставим услугата, която желаете от нас. Данните, които изискваме и запазваме ще защитаваме с цел избягване на непозволен достъп, разкриване, използване или корекция, копиране. Целта е да не се допускат загуби и кражби.

ФРЕНДС ФЕШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД не допуска публично споделяне или споделяне с трети страни на събраната от Вас информация, с изключение на случаите , в които законът го налага.

ФРЕНДС ФЕШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД осъществява връзка с външни сайтове. Над тях ние нямаме управление и затова не можем да контролираме тяхното съдържание и действия и съответно нямаме отговорност за техните политики за поверителност.

Ние проявяваме разбиране ако не приемете нашата заявка за личните Ви данни и лична информация, ако не можем да изпълним услугите, които желаете.

Ако Вие сте решили да използвате нашия уеб сайт и продължите да го правите, това ще означава, че сте възприели нашите действия и Политика за поверителност за личните данни и лична информация. Без колебание може да се свържете с нас, ако възникнат въпроси по отношение обработването на личните Ви данни и информация.


Условия за ползване на ФРЕНДС ФЕШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

1. Условия

Щом установите достъп до www.friendsfashion.bg , то това означава, че сте съгласни да изпълнявате нашите условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. В случай,че не сте съгласни да изпълните и спазвате посочените условия, разпоредби и закони, изрично Ви се забранява посещение и използване на нашия уеб сайт. Всички материали в този сайт са защитени от приложимото право за авторско право и търговски марки.

2. Използвайте лиценза

Разрешаваме Ви само временно да направите едно копие от материалите ( информация или софтуер) на уеб сайта www.friendsfashion.bg за лично , но некомерсиално разглеждане. Това не се счита за прехвърляне на собственост, а само даване на разрешение / лиценз/ и съгласно този лиценз Вие не можете: да правите промяна или копия на материалите; да използвате материалите за никакви търговски цели или за каквото и да било публично изложение (търговско или некомерсиално ); да декомпилирате или променяте какъвто и да е софтуер, съдържащ се в уеб сайта на www.friendsfashion.bg да премахвате обозначения за авторски права или каквито и да са други права за собственост на материалите; да извършвате прехвърляне на материалите на други лица или "огледално" на друг сървър. Ако нарушите тези забрани , лицензът веднага се прекратява и това може да стане по всяко време. След като лицензът бъде прекратен от нас , се задължавате да унищожите всички материали , които сте изтеглили на електронен или хартиен носител.

3. Отказ от отговорност

Държим да отбележим, че материалите на уеб сайта www.friendsfashion.bg предоставяме само и единствено на база и в смисъл "както е". ФРЕНДС ФЕШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се.

ФРЕНДС ФЕШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД не дава гаранция за резултата от използването на материалите на сайта си и на другите сайтове, свързани с него.Не гарантира точността и надеждността им.

4. Ограничения

В никакъв случай ФРЕНДС ФЕШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, обезщетения за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на friendsfashion.bg Сайтът на www.friendsfashion.bg, дори ако ФРЕНДС ФЕШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД или упълномощен представител на ФРЕНДС ФЕШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД е уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.


Решаване на спорове

Ако случайно не сме успели да разрешим възникнали разногласия с вас, може да използвате услугата онлайн решаване на спорове на следния адрес:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG


или да се обърнете към Комисия за Защита на Потребителите:

https://kzp.bg/polezni-saveti/bezopasni-pokupki-po-internet